SONG
Intro (Six?)
1
0:25
 
Hello
2
4:02
 
Musicplication
3
3:40
 
Chill Spot
4
4:11
 
In What Rain
5
5:22
 
Sixth Sense
6
2:50
 
Sekaijyuuno Donna Love Song Yorimo (feat. Erica)
7
4:36
 
Tomodachino Uta
8
4:22
 
Remember
9
3:30
 
Tonikaku Kono Shunkandakewa Gasshou Shitakute
10
3:27