SONG
Marsh Zvidsy! (March Out of Here!)
1
3:17
 
Govoryt Ivano-Frankivsk (Ivano-Frankivsk On the Air)
2
2:43
 
Proseramera (Of Sir Mayor)
3
4:18
 
Rozlabka (Playing Up)
4
2:51
 
Chervona Fira (Red Cart)
5
4:45
 
Polka
6
2:15
 
Shvydkoau (Quickly Oi-Oi)
7
4:05
 
Char Dash?
8
2:46
 
Figurne Kataniye (Figure Skating)
9
2:38
 
Perda
10
2:53
 
Korovka (Cow)
11
5:47
 
4 Tankisty (Four Tankers)
12
4:09
 
Mazhornyy Lyotchyk (Major Pilot)
13
5:12
 
Kafelnyy Pamyatnyk (Tile Monument)
14
3:57
 
Tromba
15
6:12
 
Yaseny (Ash Trees)
16
3:57