SONG
Urizun
1
4:59
 
Kokiriko Bushi
2
5:11
 
Taiko / Bayashi
3
4:19
 
Seoto
4
5:47
 
Children's Songs Medley II: Kono Michi / Akatombo / Shikararete
5
9:11
 
Sōran Bushi
6
5:52
 
Yuki Jizō
7
5:10
 
Yamaji
8
8:19
 
Esashi Oiwake
9
6:07
 
Oni-Mo-Naku
10
2:23
 
Kiso Melody
11
3:28
 
Tsugaru Jongara Bushi
12
5:01
 
Futatsu no Den-en-shi: No. 2, —
13
4:34