SONG
Focus
Focus: I. Radial Glare
1
 
Focus: II. Inward Gaze
2
 
Choro: the Joyful Lament for Villa-Lobos
3
 
Retazos
Retazos: I. Recordando a Pepe Balaguer
4
 
Retazos: II. Marcha lenta
5
 
Retazos: III. Alegre
6
 
Retazos: IV. Fluido
7
 
Retazos: V. Escalas
8
 
Ombres et lumières
Ombres et lumières: I. Dans l’ombre (Lento meditativo)
9
 
Ombres et lumières: II. Vers la lumière (Allegro deciso et ritmico)
10
 
River and Cave
11
 

More by Adam Cicchillitti & Steve Cowan