SONG
Amachan Ondo
1
3:22
 
Sumida Gawa Ondo
2
2:36
 
Jimoto Ni Kaero Ondo
3
4:24
 
Kudarana Shosuke Ondo
4
3:37
 
Shinsei Soma Bon Uta
5
3:59
 
Eejanaika Ondo
6
8:26