11 เพลง, 41 นาที

โน้ตจากบรรณาธิการ

Apple Digital Master

โน้ตจากบรรณาธิการ

Mastered for iTunes
ชื่อ เวลา

การจัดอันดับและความเห็น

2.5 จาก 5
79 รายการจัดอันดับ

79 รายการจัดอันดับ

dsm100572 ,

Another great rock band bites the dust

It's sad...it really is. Rock is dying quickly in America. This song proves it. Pure crap guys...I hope you read this.

thewesterfew ,

I sure hope the first single isn't indicative of the whole album

I was excited to see a new single from Hoobastank, only to wonder if I was listening to Maroon 5. They tried something different, but it's not working for me. Hope the rest of the album is better.

15jedi309 ,

What????

What they heck are they thinking??? There is no way you are sitting in a room listening to the final take and going, “ o ya this is our best yet” don’t waste your money

รายการอื่นๆ จาก Hoobastank