SONG
De Triomfeerende Min: I. Preludium
1
2:11
 
De Triomfeerende Min: II. Verlatenw',ô Geluk, nooyt deze steê
2
5:09
 
De Triomfeerende Min: III. Dans van saters, menaden, bosbewoners
3
1:53
 
De Triomfeerende Min: IV. Marsch
4
0:49
 
De Triomfeerende Min: V. Kom schoone moeder van de min
5
0:48
 
De Triomfeerende Min: VI. Verandering in een Tuin
6
2:23
 
De Triomfeerende Min: VII. 'K ben de god, die elk onthaal
7
0:48
 
De Triomfeerende Min: VIII. Laat het zwaard verroesten
8
1:48
 
De Triomfeerende Min: IX. Verliefde Harders spoeit u voort
9
0:45
 
De Triomfeerende Min: X. Hoe lustig is het hier te weezen!
10
1:23
 
De Triomfeerende Min: XI. 'K zie nu hoe alles met de vrede samenspant
11
2:09
 
De Triomfeerende Min: XII. Niet meer van kryg gezongen
12
1:37
 
De Triomfeerende Min: XIII. Looft die Godin, wiens groote kracht
13
0:58
 
De Triomfeerende Min: XIV. Laat zorgen varen
14
0:32
 
De Triomfeerende Min: XV. Kom laat ons geen genuchten sparen
15
2:25
 
De Triomfeerende Min: XVI. Dans van Bachanten
16
1:10
 
De Triomfeerende Min: XVII. O Vrede, die zo lieflyk harten bind
17
1:42
 
De Triomfeerende Min: XVIII. Men danke die Goddin
18
1:02
 
De Triomfeerende Min: XIX. Ziet hier de langgewenste Vreê
19
0:57
 
De Triomfeerende Min: XX. Gelukkigh Nederland!
20
1:11
 
De Triomfeerende Min: XXI. Leeft lang in overvloet, en vrêe
21
0:55
 
De Triomfeerende Min: XXII. Dans van de Tritons
22
0:37
 
De Triomfeerende Min: XXIII. Afdaling van Apollo
23
2:26
 
De Triomfeerende Min: XXIV. Laat nu met vreugd voorleden smarten vaaren
24
1:04
 
De Triomfeerende Min: XXV. De Vrê vertoont zich weder
25
2:07
 
De vryadje van Cloris en Roosje: I. In 't ruischen der boomen
26
2:10
 
De vryadje van Cloris en Roosje: II. Herdersballet
27
0:52
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: I. Och liefje mijn diefje
28
1:56
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: II. Contredans in Cloris en Roosje
29
1:02
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: III. Al die niet meugen
30
1:22
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: IV. Menuet in Kloris en Roosje
31
1:11
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: V. Jakelyn
32
1:06
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: VI. Ik heb een eendje, en een Waardje
33
0:40
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: VII. Wat is ons al vreugd gegeven
34
1:27
 
De Bruiloft van Kloris en Roosje: VIII. Sluytballet van Cloris en Roosje
35
1:27
 

More by Camerata Trajectina