SONG
Dansend Door ’T Leve
1
3:24
 
Zing Mèt Miech
2
3:38
 
Neet Vaan Sókker
3
3:36
 
Iech Veul Miech Good
4
3:31
 
’t Is neet watste deis
5
2:18
 
Iech Bepaol ’T Zelf
6
3:44
 
Mörge Weurt ’T Beter
7
3:04
 
Content
8
3:12
 
Zie Is Zoe Bang
9
4:09
 
Op ’t Vriethof op ’n baank
10
3:33
 
Spa Roed
11
3:04
 
Adieu
12
4:03
 

More by Roger Villevoye