1
3:03
2
3:03
3
3:05
4
3:06
5
3:02

More by Vybz Kartel, Masicka & Ishawna