SONG
Electric Thoughts
1
8:08
 
2
8:08
 
Four by Four (feat. Ronni Kot Wenzell)
3
9:26
 
4
8:00
 
Karakurenai (feat. Rafael Amaral)
5
4:26
 
Third Construction (feat. Leonardo Gorosito, Rafael Alberto & Danilo Valle)
6
10:18