SONG
Anokowa Dare? Toka Iwasetai
1
4:39
 
Killer Tune Kills Me (feat. YonYon)
2
4:10
 
Zatsumu
3
4:59
 
Almond Eyes (feat. CHINZA DOPENESS)
4
4:54
 
Shed Blood!
5
5:29
 
Zenninno Hansei
6
4:09
 
Pizza Vs Hamburger
7
4:13
 
Kyuujitsuno Sugoshikakata
8
4:01
 
Tonaride Neteru Hito
9
4:36