SONG
Kyo Rei
1
6:23
 
Honshirabe
2
3:54
 
Chikugo Sashi
3
3:55
 
Mukaiji
4
7:52
 
Azuma No Kyoku
5
6:07
 
Matsukazé
6
8:12
 
Murasaki Reiho
7
5:38
 
Sokaku Reiho
8
8:59
 
Daiwagaku
9
3:56