SONG
Birina Avê برينا ئافىَ
1
5:05
 
Sebra Minسةبرا من
2
3:46
 
Rondik روندك
3
4:19
 
Ewran عةوران
4
3:26
 
Narina Dila نارينا دلا
5
4:14
 
Narê + Genime نارىَ + كةنمه
6
5:27
 
Tu Ne Hatî تو نه هاتى
7
4:37
 
Perînaz بةريناز
8
6:23
 
Kezeba Axê كةزةبا ئاخىَ
9
5:45
 
Nîga نيكا
10
4:41
 
Dê Here دىَ هه ره
11
3:18
 
Kuda Herim كودا هه رم
12
3:57