1 τραγούδια, 3 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ

Βαθμολογίες και κριτικές

5.0 από 5
1 βαθμολογίες

1 βαθμολογίες

Animegirl2005 ,

Such a great song

This song has made me cry on many occasions. It is my favorite song. It has such a raw feeling to it. It’s saying it is okay to have a breakdown, and that God (or anyone) will be there to help you and still love you. The meaning is powerful and it’s an amazing song.

Περισσότερα από: Lnyx