1
5:58
 
2
4:51
 
3
4:50
 
4
5:11
 
5
5:03
 
6
3:26
 
7
4:58
 
8
4:08
 
9
4:56
 
10
3:50
 
11
5:25
 

More by Joey Ayala at ang Bagong Lumad