SONG
Minasama
1
3:36
 
Michi
2
4:28
 
Inufuguri
3
4:13
 
Yorube
4
5:01
 
Inaho
5
3:20
 
Asama
6
4:03
 
Wadachi
7
3:24
 
Tori
8
5:40
 
Umaichi
9
6:23