SONG
Nanda Gopan
1
8:43
 
En Manassin Oru Maunam
2
7:19
 
Apara Kripalo
3
7:28
 
Namah Shivaya Om
4
2:32
 
Vagadhishvari
5
10:56
 
Dina Nathe
6
6:57
 
Shri Rama Rama Namam
7
5:54
 
Prabhu Misham
8
22:18