SONG
Tokyo
1
4:24
 
Kamidanomi
2
4:02
 
Ah Ah Ah
3
4:23
 
Watashinimo Sonna Anikiga
4
4:32
 
Asagi
5
4:50
 
Kuyashisahatane
6
3:42
 
Omajinai
7
3:25
 
Ashita Choushokuwo Taberukoroniha
8
3:52
 
Anatawo Kiraini Naremashita
9
5:17
 
Betsuni Iikedo
10
4:51
 
Hikiyoserarete Yumewo Miru
11
4:24
 
Tanakaga Kareshi Dattanara
12
5:12
 
Aiha Headphone Kara
13
4:24
 
Harukakanata
14
4:07
 

More by Chiai Fujikawa