SONG
Beannachadh Bràthain
1
0:36
 
Maighdeannan an T-Samhraidh
2
3:15
 
Hó Hoiligean, Hó M' Aighean/Nóra Chríonna
3
3:31
 
Féith Mhoire
4
1:47
 
Sorchar Nan Reul
5
1:38
 
An Dá Bhuachaill
6
1:35
 
Beannachadh Bliadhna Ùr/Tune for Hamish
7
3:26
 
Danns' Nam Ban/Bhrìde! Bhrìde!
8
2:51
 
Patrick's Point/The Twisted Knot
9
3:54
 
Red-Roan Steed/Latha A' Phòsaidh
10
2:39
 
Crònan Cuallaich
11
1:39
 
Tobar Gach Gràis/An Drochaid Chliùiteach
12
3:39
 
Ríl Liz/An T-Seabhag
13
3:15
 
Blarney Pilgrim/Làrach Alasdair
14
3:43
 
A Ghealach Ùr/Yellow Cow/The Woods of Bothell
15
2:51
 
Brìde Ban-Chobhair
16
3:46
 
Taigh A' Chroiteir
17
2:21
 
Rìgh Nan Reul/Heire Bannag, Hoire Bannag
18
3:35
 
Soisgeul Chrìosd/Rann Romh Ùrnuigh/Scottish Suite
19
3:43
 
Fhuair Mi Pòg a Làimh an Rìgh/Dia Liom a Laighe
20
3:57
 
Beannachadh Bràthain (reprise)
21
0:49
 

More by Distant Oaks