SONG
Hirake Kokoro - Jiseiki (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
1
3:23
 
Ballet (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
2
4:33
 
Riot in Lagos (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
3
5:40
 
The Madmen (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
4
4:41
 
Glass (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
5
6:03
 
Neue Tanz (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
6
5:00
 
Camouflage (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
7
4:33
 
Pure Jam (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
8
4:32
 
Simoon (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
9
6:28
 
Cue (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
10
4:33
 
Firecracker (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
11
4:53
 
Multiplies / The Magnificent Seven (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
12
2:59
 
Sports Men (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
13
4:05
 
Taiso (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
14
4:21
 
1000 Knives (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
15
5:23
 
Nice Age (2018 Yoshinori Sunahara Remastering)
16
3:43
 

More by Yellow Magic Orchestra