1
4:56
1995 (feat. Dagný Arnalds)
2
4:02
Raddir (feat. South Iceland Chamber Choir)
3
4:13
Öldurót (feat. Atli Örvarsson & SinfoniaNord)
4
4:28
Dalur (feat. Brasstríó Mosfellsdals)
5
4:02
Doria
7
3:22
Study for Player Piano (II)
8
3:37

More by Ólafur Arnalds

Featured On