SONG
เธอคงยังไม่เคย
1
3:20
 
จะเอาอะไร
2
3:43
 
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
3
3:50
 
ไม่มีทาง
4
5:04
 
เมื่อเธอมาส่ง (feat. Tattoo Colour)
5
3:27
 
มิดชิด
6
3:10
 
ประโยคร้ายๆ
7
3:49
 
ลงมือ
8
3:20
 
ลา
9
4:41
 
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา (Sleepwice Remix)
10
4:15
 
เธอคงยังไม่เคย (Ohhcomeon vs. Lazynimp Remix)
11
3:33
 
มิดชิด (Muninn Remix)
12
5:08
 

More by Polycat