SONG
快乐学算术 (开场白)
1
0:44
 
十以内加法口诀
2
7:12
 
十以内减法口诀
3
8:44
 
乘法小九九口诀
4
8:30
 
十以内除法口诀
5
3:11
 
你猜我得多少分
6
0:39
 
数字歌:1像铅笔细长条
7
0:33
 
五指歌:上山打老虎
8
0:42
 
数数歌:一二三四五六七
9
0:35
 
一加一等于几
10
0:48
 
数字拍手歌
11
1:03
 
数字歌:一二三爬上山
12
0:20
 
四和十
13
1:26
 
十对花
14
2:45
 
数数歌:一去二三里
15
0:54
 
妞妞和牛牛
16
1:07
 
放羊
17
0:59
 
绣花迷
18
1:07
 
收红薯
19
1:12
 
放鸭
20
1:06
 
水牛吃草
21
0:58
 
采蘑菇
22
1:00
 
一只青蛙一张嘴
23
1:27
 
动物对数歌
24
1:54