SONG
Souke no Sanshimai - Main Theme -
1
4:44
 
Bouryaku
2
2:51
 
Sonbun to Keirei
3
2:36
 
Kakumeika Tachi
4
3:40
 
Tousou
5
4:03
 
Chichi no Shi
6
3:53
 
Meian
7
3:48
 
Gekidou no Joshou
8
1:48
 
Xi'an Nite
9
1:21
 
Sonbun no Yuigon
10
4:04
 
Toubou
11
2:55
 
Souke no Sanshimai - Ending Theme -
12
2:21
 
Epilogue
13
4:38
 

More by KITARO