SONG
Hero
1
5:42
 
Shirushi
2
6:45
 
Kurumi
3
5:13
 
Kimiga Omoideni Narumaeni
4
4:58
 
Robinson
5
4:19
 
Soramo Toberuhazu
6
4:29
 
Sunoo Sumairu
7
5:38
 
Sakurazaka
8
5:00
 
Toukyounimo Attanda
9
6:16
 
Yasashii Kisuo Shite
10
4:22
 
Love Love Love
11
4:12
 
Michi
12
4:45
 
Kanade
13
5:32
 
Itsukano Meriikurisumasu
14
5:14
 
Alone
15
5:56
 
Kibouno Wadachi
16
4:20
 
Tsunami
17
4:59
 
Tashikanakoto
18
5:08
 
Sayonara
19
5:00
 
Kotobanidekinai
20
5:11