歌曲
Sekai wo Hai ni Suru Made
1
3:55
 
The Star Knows
2
6:14
 
Hokori to Ogori
3
5:46
 
Koi no Makyuu
4
6:49
 
Hanasaka Uta
5
5:04
 
Fly Me to The Star (No. 3)
6
1:33
 
Fly Me to The Star (No. 4)
7
1:33
 
Fly Me to The Star (No. 5)
8
1:33
 
Fly Me to The Star (No. 6)
9
1:33
 
Fly Me to The Star (No. 7)
10
1:33