SONG
שמעתי מפאתי תימן
1
4:40
 
מחרוזת: דעסה חלפה לי
2
9:36
 
אחינו היקר (feat. ליאור פרחי)
3
4:29
 
מחרוזת: קריה יפיפיה
4
8:39
 
שגאני בארק אל-קבלה
5
9:24
 
יגדל אלוקים חי
6
5:20
 
מחרוזת: בדעת אלקוול
7
10:03
 
כי בשמחה תצאון
8
4:51
 

More by Zion Golan