ลู่วิ่ง (Can't Keep Up)
เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) [feat. MILLI]
Slipped Your Mind
คิด(แต่ไม่)ถึง (Same Page?)
จากกันด้วยดี
ยังคงสวยงาม (When The Film’s Over)
ผู้เดียว (The One)
แค่เธอเข้ามา (Worth The Wait)
แค่พี่น้อง (Status)
ความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมา
Like a Dead Man
ฉันมันเป็นใคร (Who I Am)
ปลายนิ้ว (My Black Mirror)
Heart in a Cage
ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know)
แค่พี่น้อง (Status)
Unwanted
ฤดูหนาว (Bangkok Winter) [feat. PAAM]
ผู้เดียว Pt.2 (What’s Left)

Featured Artists