เน็ค นฤพล - Top Songs

เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด
4:38
เท่าไหร่ไม่จำ (Cover Version) [feat. เน็ค นฤพล]
4:24
บักโตปัญหา
4:08
เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด (Remix)
3:50
More Than อ้าย Can Say (Cover)
3:08