1:34
 
4:45
 
Havet ar nara
4
1:34
 
5
1:38
 
6
2:09
 
5:03
 
8
3:11
 
11
4:44
 
Symphony of Solitarities
12
10:48
 
13
11:47
 
14
10:24
 

Mer av Karin Oldgren, St. Johannes Chamber Choir & Anders Paulsson