Mer av Bengt Berger, Jonas Knutsson & Christian Spering