LÅT
Underjorden
1
4:54
 
Seskarö
2
4:35
 
Svarta ljus
3
4:42
 
Bödlarna
4
4:24
 
Efterskalv
5
3:48
 
Ekarnas löv
6
5:03
 
Aldrig vilande väntan
7
6:23
 
Tomma gränder
8
4:08
 
Hvem är du Lucifer?
9
5:23
 
Liv för död
10
2:32
 

Mer av Mysteriet