9 låtar, 22 minuter

REDAKTÖRENS ANMÄRKNINGAR

Molly är personligare än någonsin på sitt fjärde album.

REDAKTÖRENS ANMÄRKNINGAR

Molly är personligare än någonsin på sitt fjärde album.

TITEL TID

Mer av Molly Sandén