LÅT
Karlssons i Sproge
1
3:00
 
Baddjävlar
2
3:12
 
Vädret lättar
3
3:20
 
I tidningarnas värld
4
2:39
 
Annorlunda
5
3:37
 
Innegossen
6
3:20
 
Mister Reklam
7
2:39
 
Närhet
8
2:13
 
Sommardröm
9
4:09
 
Mannen
10
3:02
 
Klasskillnad
11
3:13
 
Natt
12
4:09
 

Mer av Danne Attlerud