SONG
Dantoruberunu Hakushaku Fujinno Kesshin
1
4:40
 
Buruu Ribon
2
4:29
 
Seenu
3
3:53
 
Feria Dooride
4
4:57
 
Gekkou
5
4:53
 
Zaza
6
3:33
 
Biban
7
7:36
 
Suupuno Aji
8
4:18
 
Emiiruno Niwa
9
6:36