ПЕСНЯ
Love Shot
1
3:20
 
Trauma
2
3:42
 
Wait
3
4:08
 
Love Shot (Chinese Version)
4
3:20