Malossi - Top Songs

Far Hass Knut
Kje Med Are
Kløpp Dreieventiln
Kaffekjæft
Tusen Mål Jord
Vante Sko
Tomt Prat
Flatnævan
Flæsk Og Duppe
Skuld
Drømmer På Boks
Cardboard Thunder
Kje Med Are
Totaktsjesus
Kiss the Serpent
Huset Hass Pål
Mærke Skugger
Drømmer På Boks
Jørgensen
Trail of Flames
Survival Knife
Piston Bob
Kløpp Dreieventiln
Automan
Blinken Min
Cold Talking
Du Måtte Bortåt
Original Moustache
Carry My Baby
Unpractical Invention
Pea Gun
Paper Girl
Camel Fighter
Musk
Utopian Getaway