LÅT
Introduksjon (Refleksjon versjon)
1
4:21
 
Identifikasjonen Av Selvet
2
11:05
 
Min Tro
3
9:46
 
Anerkjennelse
4
8:20
 
Tillatelse
5
10:07
 
Tillatelsen
6
10:38
 
Min Delpersonlighet
7
12:13