6:58
 
4
7:42
 
6
11:45
 
8:09
 
9
9:00
 

Mer av Christiania Mannskor, Luftforsvarets Musikkorps, Leif Arne Pedersen & Marius Skjølaas