1
2
3
4
5
6

Andre versjoner

Mer av Gunnar Halle, Jeppe Kjellberg & Steinar Nickelsen