NUMMER
Hjir Komt Se Oan
1
3:01
 
Menear De-Tamboerijn-Man
2
2:23
 
Roelie Draaisma
3
3:01
 
De Simmer Doe't Ik Sechtjin Wie
4
3:47
 
Ik Hearde It Yne Preek Snein
5
3:45
 
Grien Grien Greide Werom
6
3:03
 
Op Myn Boat Mei Bruzend Skom
7
3:01
 
Sile oer de Noardsee
8
4:03
 
In Hiel Tefreden Hear
9
2:45
 
Homburg
10
3:19
 
Flinter Op In Blom
11
3:57
 
Jacobsstraat
12
4:38
 
Westerein
13
3:33
 
De Seedyk
14
5:13
 
Wylst Myn Gitaar Suntsjes Skriemt
15
4:34
 
It Suzjen Fan'e Stilte
16
3:20
 
Triennen Yn'e Himel
17
4:15
 
Myn Leste Reis
18
4:36
 

Meer van Gerard & Grace