NUMMER
Happy Ein
1
2:54
 
Lân fan Peasens Moddergat
2
3:38
 
Hoe't De Ienhoarn Fan De Wrâld Ferdwûn
3
3:21
 
Der Stiet Net Wat Der Stiet
4
3:05
 
Gloednije Skuon
5
3:10
 
Krúspunt
6
4:02
 
Fulda
7
2:51
 
Lyts Marieke
8
2:53
 
Myn Wrâld Yn Tuzenfâld
9
2:58
 
It Is In Wûnder
10
3:05
 
In Wûnder Stik
11
3:57
 

Meer van Inez Timmer