1 Nummer, 3 minuten

VAN DE REDACTIE

Deze dansbare bubblingbeat is even aanstekelijk als het refrein.

VAN DE REDACTIE

Deze dansbare bubblingbeat is even aanstekelijk als het refrein.

TITEL LENGTE

Meer van Kris Kross Amsterdam