NUMMER
Sri Guru Carana Kamala Bhaja Man
1
6:41
 
Sakhe Kalaya Gauram Udaram
2
6:53
 
Yan Kali Rupa Sarira Na Dharata
3
6:52
 
Bhaja Govinda Bhaja Govinda Bhaja Govinda Ka Nama Re
4
5:11
 
Krpayati Yadi Radha Bhadhitasesa
5
5:02
 
Srita Kamala
6
8:16
 
Bhaja Bhaja Hari Mana Drdha Kari
7
6:40
 
Gopinath Mama Nivedana Suno
8
5:56
 

Meer van Swami Bhakti Vedanta Muni Maharaj