ソング
Tsugaru Sansagari
1
4:06
 
Tsugaru Aiya Bushi
2
5:07
 
Tsugaru Jyongara Bushi kyubushi1
3
2:48
 
Akita Nikata Bushi
4
3:26
 
Tsugaru Jyonkara Bushi
5
5:06
 
Tosa no Suna
6
2:52
 
Tsugaru Jyongara Bushi kyubushi2
7
1:07
 
Tsugaru Yosare Bushi
8
3:24
 
Rin
9
4:31
 
Michi
10
3:46