ソング
Yuragu
1
2:02
 
Yodomu
2
1:46
 
Bureru
3
2:14
 
Nigoru
4
1:15
 
Yureru
5
1:18
 
Uneru
6
2:09
 
Nabiku
7
2:49
 
Yoreru
8
1:50
 
Yugamu
9
2:14
 
Kishimu
10
4:29
 
Zureru
11
1:41
 
Owaru
12
5:36
 

Fumitake Tamura その他の作品