SONG
Furusato (Instrumental)
1
2:18
 
Ichigetsu Ichijitsu (Instrumental)
2
2:46
 
Yuki No Furumachi O (Instrumental)
3
3:14
 
Hinamatsuri (Instrumental)
4
4:22
 
Sakura (Instrumental)
5
3:36
 
Koinobori (Instrumental)
6
3:32
 
Amefuri (Instrumental)
7
2:54
 
Fuji No Yama (Instrumental)
8
3:35
 
Umi Ware Wa Uminoko (Instrumental)
9
3:59
 
Koojyoo No Tsuki (Instrumental)
10
4:40
 
Akatonbo (Instrumental)
11
2:50
 
Momiji (Instrumental)
12
3:26
 
Yuki (Instrumental)
13
4:25
 
Konomichi (Instrumental)
14
3:13
 
Furusato (Vocal)
15
2:51
 
Ichigetsu Ichijitsu (Vocal)
16
2:05
 
Yuki No Furumachi O (Vocal)
17
3:53
 
Hinamatsuri (Vocal)
18
3:28
 
Sakura (Vocal)
19
2:47
 
Koinobori (Vocal)
20
1:52
 
Amefuri (Vocal)
21
1:49
 
Fuji No Yama (Vocal)
22
2:10
 
Umi - Ware Wa Uminoko (Vocal)
23
3:57
 
Koojyoo No Tsuki (Vocal)
24
4:50
 
Akatonbo (Vocal)
25
2:19
 
Momiji (Vocal)
26
2:10
 
Yuki (Vocal)
27
1:39
 
Konomichi (Vocal)
28
2:56
 
Furusato (Karaoke)
29
2:51
 
Sakura (Karaoke)
30
2:47
 
Koinobori (Karaoke)
31
1:52
 
Amefuri (Karaoke)
32
1:49
 
Fuji No Yama (Karaoke)
33
2:10
 
Akatonbo (Karaoke)
34
2:20