1
18:46
2
10:10
3
9:16

More by Philharmonia Orchestra, Paul Kletzki & Maurizio Pollini