BRANO
Voche seria
1
4:01
 
O viv'albore
2
4:34
 
Dillu
3
2:56
 
Muttos
4
3:26
 
Regina Coeli / Magnificat
5
6:37
 
Gotzos de su remediu
6
3:58
 
Lellere
7
3:08
 
Ballu brincu
8
3:16
 
Gotzos de s'interru
9
5:03
 
Ave marie 'e su rosariu
10
3:56
 
Gotzos de su nefressariu
11
5:14
 
Voch'e torrare voes
12
3:53
 
Ballu a passu turturinu
13
1:36
 
Kyrie
14
2:51
 
Sanctus
15
2:14
 
Libera Me Domine
16
4:56
 
Nanneddu meu
17
3:26
 
Voch'e notte (feat. Paolo Fresu)
18
7:48
 
A dori lontana (feat. Ernst Reijseger)
19
4:07