BRANO
Tanken
1
12:02
 
Forord
2
0:32
 
Forfattarens Forord
3
0:37
 
Scaparen
4
0:33
 
Jona
5
0:31
 
Betraktaren
6
0:24
 
Ljuset
7
0:26
 
Radslans Armè
8
0:30
 
Illusionen
9
0:39
 
Sanningen
10
0:37
 
Karlek
11
0:30
 
Tvillingsjalar
12
0:35
 
Depression
13
0:38
 
Att Vara Eller Att Inte Vara
14
0:45
 
En Handelserik Eftermiddag
15
0:36
 
Betraktaren Fragar
16
0:32
 
Sista Dagen Med….
17
0:36
 
Tillbaka Till….
18
0:35
 
Nagra Ordforklaringar
19
0:29
 

Altro da Massimo Zuccaroli